Metody využívané při realizaci assessment centra

Kombinace psychodiagnostických dotazníků či testů a případových studií přináší kvalitní poznání kandidátů

Ať už se společnost rozhodne organizovat AC sama nebo využije služeb externího dodavatele, bývá pravidlem používání různých metodik v rámci AC. Právě různorodá kombinace aktivit a úkolů během dne přináší pozitivní výsledky – poznání kandidáta, a to jak současné úrovně schopností a dovedností, tak i jeho potenciálu do budoucna. Jednotlivé aktivity zařazené během dne sledují různé oblasti, jako je např.: osobnostní nastavení, schopnosti a dovednosti či znalosti kandidátů. Aktivity jsou různě časově i intelektuálně náročné. Na začátku AC bývají zpravidla zařazeny aktivity náročné na pozornost. V AC se uplatňují jak individuální, tak skupinové metody. Mezi oblíbené metody patří zejména psychologické dotazníky a testy či případové studie, resp. modelové situace.

Psychologické dotazníky a testy

Nepostradatelnou součástí AC jsou psychodiagnostické metody. Výstupní zprávy psychologických dotazníků a testů často podpoří subjektivní dojem hodnotitelů na kandidáty a pomohou dotvořit celkový obrázek o kandidátovi. Konstrukce psychodiagnostických nástrojů snižuje možnosti stylizace (např. uplatnění principu nucené volby, lžiskóry atd.).

Moderní jsou zvláště online psychodiagnostické dotazníky a testy, které lze administrovat na noteboocích a tabletech v rámci AC, a mít tak okamžitě přístup k přehledným výstupům diagnostiky. Díky flexibilním online nástrojům mohou hodnotitelé s výsledky psychodiagnostiky okamžitě pracovat. Ihned lze také konfrontovat výstupy psychodiagnostiky s výsledky jiných metod.

Případové studie

Případové studie v rámci AC na jedné straně vychází z běžných pracovních situací, na druhé straně se snaží oprostit od zažitých stereotypů spojených s určitou společností, týmem apod. Případové studie by měly být šité na míru potřebám konkrétního AC z hlediska sledovaných kompetencí. Rozlišujeme proto případové studie zaměřené na managery, tým lídry, specialisty, pracovníky zákaznické péče apod.

Organizátor AC uvede kandidáty do situace, sdělí základní potřebné informace a otázky. Úkolem kandidátů je hrát svoji roli na základě informací popsaných v zadání (základní reálie a nastolení celkové situace). V rámci výstupu kandidáta hodnotitelé sledují požadované kompetence a jejich úroveň. Důležitým prvkem je také práce se zpětnou vazbou a sebereflexe. Případové studie si organizace může vytvářet sama či použít prověřené know-how externí konzultantské společnosti.