Vybíráme dodavatele assessment centra

Na co se při výběru kvalitního dodavatele AC zaměřit?

Assessment centra bývají často realizována pomocí externího dodavatele – konzultantskou společností, která na základě komunikace s klientem připraví kompetenční model, program AC, hodnotitele a výstupy z AC. Na trhu existuje velké množství společností zabývající se jejich realizací.

Na co se u externího dodavatele assessment centra zaměřit? Jaké jsou indikátory kvality?

  • Zkušenosti a know-how realizačního týmu (hodnotitelů). Jsou to seniorní odborníci s dlouholetou praxí napříč trhem?
  • Přínos hodnotitelů v netradičních situacích. Přichází s inovativními řešeními?
  • Jaká je kvalita poskytnutých referencí?
  • Jsou výsledky práce externího dodavatele hmatatelné v praxi?
  • Poskytuje dodavatel služby i pro společnosti, které musejí či chtějí AC realizovat vlastními silami? Tzn. zda je možné dodat smostatně např. modelové situace (případové studie), psychodiagnostické dotazníky a testy nebo tým hodnotitelů apod.
  • Poskytuje pomoc a podporu i v náročných situacích?
  • Používá modelové situace a případové studie z pracovního prostředí přiléhavé situaci a obsazované pozici, ideálně na míru.
  • Kombinuje více metod (interview, pozorování, psychodiagnostiku atd.).

Přejeme mnoho úspěchů při realizaci vašeho assessment centra!